Feb 19

Modele głoskowe wyrazów chomikuj

Jak nauczyć Dziecko czytać? Nauka Czytania sylabami, literowa metoda, Czytanie globalne W trakcie przygotowywania dziecka do podjęcia nauki szkolnej ważne jest również niezaniedbywanie Opieki nad ostatnią fazą kształtowania się Mowy. Chodzi tu nie tylko o Bogaty Jak na Wiek dziecka zasób słownictwa, o odpowiednią-forme wypowiedzi, ALE też o czystą je wyraźną mowę. U sześciolatków mowa powinna już być opanowana Pod względem dźwiękowym. Poniżej znajdują się także ćwiczenia sprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe, rytmizujące i ćwiczenia słuchu fonematycznego. Poza tym również rozwijają Pamięć wzrokową, słuchową, koncentrację uwagi, orientację w kierunkach, Stronach, początek, koniec, koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową wyrazu oraz logiczne Myślenie. Pozwalają na wielokrotne powtarzanie tych czynności, które zawodzą u dziecka, a są niezbde ne pas opanowania Umiejętności niezbla nych w zakresie analizy je syntezy słuchowej w shintô dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości poznawczych danego dziecka . 12. fonetyczne Domino. Dziecko zaczyna Następny wyraz OD takiej głoski na Jaka kończył się wyraz poprzedni, NP. NOC – Cukier-rak – Kret – termometr, itd. Kolejny problème ai ważny pojawia się w trakcie głoskowania podczas występowania w wyrazie głoski “i”. Przed spółgłoską Kiedy występuje zmiękcza spółgłoskę poprzedzającą je jest samodzielną głoską, NP. P`-i-n-g-w`-i-n (pingwin), P`-i-s-t-o-l-e-t (pistolet), w`-i-d-ł-y (widły), A-trompe-l`oeil-i-n-a (Alina).

“I” Przed samogłoską nie jest samodzielną głoską, un jedynie zmiękcza poprzedzającą spółgłoskę, NP. g`-e-s (3 głoski), ALE g-i-e-s (4 Litery), m`-AC-o-t-ł-a (5 głosek), ALE m-i-o-t-ł-a (6 litres), w`-e-r-t-a-r-k-a (8głosek), ALE w-i-e-r-t-a-r-k-a (9 litres), P`-o-s-e-n-k-a (7 głosek), ALE p-i-o-s-e-n-k-a (8 litres). Natomiast te wyrazy la zawierają głoski i, a także dwuznaki, NP. dź-w`-ę-k-i (5 głosek), ALE flippant d-¬-w-i-ę-k-i (7 litres), b-RZ-o-s-k-F`-i-n`-a (9 głosek), ALE flippant b-r-z-o-s-k-w-i-n-i-a (11 litres). 7. Zabawy naśladowczo-słuchowe. Dziecko naśladuje, Udaje Odgłosy wybranych zwierząt, narzĩzi, ludzi: nadmiar Pary w p. otywie-fffffff, odgłos karetki pogotowia-ija ija ija, kwakanie kaczki-Kwa Kwa Kwa, odłos Gdy pada Deszcz – Kap Kap Kap, szczekanie PSA – hau, hau, hau, dźwięk dzwonka – dzyń dzyń dzyń, brzęczenie MUCHY – BZZZZ, piszczenie myszy – pi pi pi, syczenie węża – SSSSSSSS, parskanie Jak Konik, Płacz małego dziecka-hīçhęm hīçhęm hīçhęm, naśladowanie rechotania żabek, miauczenie Kota-miauu, miauu, kichanie chorego człowieka, gdakanie Kury-Ko, Ko, Ko, gęganie gęsi – gę, gę, gę 13.

Wyodrębnianie wyrazów krótszych ukrytych w wyrazach dłuższych, NP.: chusteczka (teczka), tort (Tor), kubeczki (beczki), Pisanki (Sanki), Jaskółka (kółka), Laska (Las), listek (LIS).